In English
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Konferencje Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego

Konferencja PTJK 2022
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2022
Konferencja PTJK 2021
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2021
Konferencja PTJK 2019
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2019
Konferencja PTJK 2018
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2018
Konferencja PTJK 2017
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2017
Konferencja PTJK 2016
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2016
Cognitive Linguistics in Wroclaw
E-conference 2015
Konferencja PTJK 2015
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2015
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2013
Konferencja PTJK 2012
Językoznawstwo kognitywne
w roku 2012