In English
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Najnowsze publikacje członków Towarzystwa

A contrastive perpective on figurative language Redakcja: Paulina Biały, Marcin Kuczok i Marcin Zabawa
Tytuł: A contrastive perpective on figurative language
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Katowice
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-226-3588-9

Cognitive Linguistics in the Year 2017 Redakcja: Marcin Grygiel i Robert Kiełtyka
Tytuł: Cognitive Linguistics in the Year 2017
Rok wydania: 2019
Seria: Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures
Miejsce wydania: Bern
Wydawca: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-77919-4

Culture, Cognition, Discourse and Grammar Redakcja: Bożena Duda, Robert Kiełtyka i Ewa Konieczna
Tytuł: Culture, Cognition, Discourse and Grammar
Rok wydania: 2019
Seria: Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures
Miejsce wydania: Bern
Wydawca: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-77387-1

Górska, Elżbieta - Understanding abstract concepts Autorstwo: Elżbieta Górska
Tytuł: Understanding Abstract Concepts across Modes in Multimodal Discourse. A Cognitive Linguistic Approach
Rok wydania: 2019
Seria: Routledge Focus Series
Miejsce wydania: London & New York
Wydawca: Routledge
ISBN: 978-03-672-4482-8

Kokorniak, Iwona - Aspectual modelling of mental predicates Autorstwo: Iwona Kokorniak
Tytuł: Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish: A cognitive linguistic perspective
Rok wydania: 2019
Seria: Filologia Angielska nr 59
Miejsce wydania: Poznań
Wydawca: Wydawnictwo UAM
ISBN: 978-83-232-3370-1

Bibliografia prac polskich autorów

Augustyn, R. 2016. Polysemy in legal translation: A cognitive approach [w:] Bierwiaczonek, B./Paszenda, J. (red.): Polysemy in Language and Translation, Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, s. 197-212.

Augustyn, Rafał i Prażmo, Ewelina. 2020. „Parasites, Herbivores and Dried Fish: Dehumanising Metaphorical Blends in Japanese.” Gema Online Journal of Language Studies 20(2):148-167 DOI: 10.17576/gema-2020-2002-09

Bartmiński, J. 2018. O profilowaniu pojęć z punktu widzenia etnolingwistyki kognitywnej, [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H. (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 13-48.

Biały Paulina, Kuczok Marcin, Zabawa Marcin (red.) 2019. A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bierwiaczonek, B. 2016. An Introductory English Grammar in Constructions. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.

Bierwiaczonek, B. 2018. How metonymy motivates constructions – the case of monoclausal if-only P constructions in English. In Barcelona, A. (red.) Describing Conceptual Metonymy in Languages: From morpheme to discourse, 232-254. Amsterdam/New York: John Benjamins

Bierwiaczonek, B. and J.Paszenda (red.). 2016. Polysemy in Language and Translation. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy

Chojnacka-Kuraś, M. 2016. Semantyka bólu we współczesnej polszczyźnie. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Deckert, M., I. Witczak-Plisiecka (red.), 2016. Language and cognition: meaning across contexts. Lincom: Monachium.

Deckert, M. 2016. „Constrained meaning construction and attention re-allocation”, w: M. Ji (red.) Empirical Translation Studies: Interdisciplinary Approaches Explored, Equinox: Londyn, 210–232.

Deckert, M. 2016. „Im-/precision in temporal magnitude representation: a corpus-based contrastive account”, Linguistica Silesiana 37, 105–124.

Deckert, M. 2016. „Translatorial dual-processing – evidence from interlingual trainee subtitling”, Babel 62: 3, 495–515.

Deckert, M. 2017. „Asymmetry and automaticity in translation”, Translation and Interpreting Studies 12:3, 469–488.

Deckert, M. 2017. „Construing temporal magnitudes: implications for event conceptualisation", Cognitive Semantics 3:2, 217–237.

Deckert, M. 2017. „Translation and cognition: cases of asymmetry. An editorial”, Research in Language 15:2, 119–128.

Deckert, M., P. Pęzik, Dróżdż, Ł. 2016. „Formulaic sentiment markers in online political discourse”, w: M. Kopytowska, B. Lewandowska-Tomaszczyk, J. Osborne, J. Schmied, K. Yumlu (red.) Languages, Cultures, Media, Éditions de l'université de Savoie: Chambery, 253–277.

Deckert, M. (red.), 2017. Audiovisual Translation – Research and Use. Peter Lang: Frankfurt nad Menem.

Dobrowolska-Pigoń, M. 2018. Peryferie kategorii strachu a jej centrum. Analiza wybranych aspektów semantyki polskich czasowników emocji [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H. (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 95-116.

Drogosz, A., 2011, On the inevitability of personification in Darwin's Origin of Species. „Linguistics Applied” 4, s. 62–70.

Drogosz, A., 2012, Conceptual foundations of progress in Darwin's theory of evolution, „Acta Neophilologica” 14–2, s. 121–128.

Drogosz, A., 2012, Darwin's theory of evolution and the explicatory power of conceptual metaphors [w:] A. Kwiatkowska, Łódź Studies in Language 26, Text and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 165–171.

Drogosz, A., 2012, English and Polish: Two faces of the reflexivity [w:] A. Rozumko, D. Szymaniuk, Directions in English-Polish Contrastive Research, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 21–38.

Drogosz, A., 2012, From objectification to personification. Darwin's concept of (natural) selection. „Acta Neophilologica” 14–2, s. 51–60.

Drogosz, A., 2012, Personifikacja i agentyfikacja jako siatka semantyczna [w:] M. Cichminska, I. Matusiak-Kempa (red.), Nowe zjawiska języku, tekście i komunikacji IV. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie, s. 22–32.

Drogosz, A., 2013, Verbal and pictorial metaphors in the theory of evolution, „Prace Językoznawcze" 5–1; 21–30.

Drogosz, A., 2017, Darwin's metaphors. A Cognitive Semantics approach to the theory of evolution. Academic Journal of Modern Philology. Vol 5; 31-45. Wrocław, Oddział Polskiej Akademii Nauk.

Drogosz, A., 2017, Konstrukcja znaczeń/Konstrukcja odbioru. Serial Star Trek: Seria oryginalna [w:] A. Krawczyk-Łaskarzewska i A. Naruszewicz-Duchlińska (red.) Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie - fani - twórcy. Instutytu Polonistyki i Logopedii, Olsztyn 2016; 1-13.

Drogosz, A., 2018, Force-dynamic patterns in the theory of evolution [w:] A. Mierzwińska-Hajnos I R. Augustyn New Insights into the Language and Cognition Interface. Newcastle -upon-Tyne: Cambridge Scholars, s. 36-50.

Drogosz, A., 2018, The metaphor of struggle in communication of the evolutionary theory. Styles in Communication. Bucharest: University of Bucharest, pp. 36-49.

Drogosz, A., 2017, Conceptualization of the gene in Richard Dawkins' The Selfish Gene. Academic Journal of Modern Philology, Vol. 6. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej , 75-84.

Drożdż, G., 2017, The Puzzle of (un)countability in English. A study in cognitive grammar. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Fabiszak, M., 2016, “Multimodal discourses of collective memory.” In: Romano, Manuela; Porto, M. Dolores (red.) Exploring Discourse Strategies in Social and Cognitive Interaction. Multimodal and cross-linguistic perspectives.. Amsterdam: John Benjamins Company, 159-183.

Fabiszak, M., Krawczak, K., Rokoszewska K., (red.) 2016, Categorization in Discourse and Grammar. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag. Pp. 336

Fabiszak, M., K. Krawczak, 2016, “Categorization in discourse and grammar – An Introduction.” In: Fabiszak, Małgorzata; Krawczak, Karolina; Rokoszewska, Katarzyna (red.) Categorization in Discourse and Grammar. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, 9-17.

Fabiszak, M., M. Hilpert, Krawczak K. 2016, A corpus-based, cross-linguistic approach to mental predicates and their complementation: Performativity and descriptivity vis-à-vis boundedness and picturability. Folia Linguistica 50(2): 475–506.

Fabiszak, M., M. Hilpert., Krawczak K., 2016, Usage-based cognitive-functional linguistics: From theory to method and back agai Linguistica 50(2): 345–353.

Falkowska, M., Zrozumieć innych. Wstępny ogląd pola leksykalnego ‘empatii’ w języku polskim. [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H., (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 79-94.

Gicala A., 2012, A semantic view on mysticism: the blending of mental spaces in the writings of Dame Julian of Norwich and comparative analysis of modern English translations, [w:] Formal and Semantic Aspects of Linguistic Research, (red.) K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 73-80.

Gicala A., 2013, „The Cloud of Unknowing”: The Origin of its Imagery in the Judeo-Christian Spiritual Tradition, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica III” 136, s. 37-54

Gieroń-Czepczor, E., 2016, POLITICIANS-ARE-ANIMALS metaphor in scenarios of breeding and hunting in Polish political discourse. In Fabiszak, M., Krawczak, K., & K. Rokoszewska (red.) Categorisation in Discourse and Grammar, pp. 99-122. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Gieroń-Czepczor, E., 2017, Are (Polish) Politicians out of this World? Conceptual Metaphors of Outer Space in Political Discourse. In: M. Grygiel (red.) Cognitive Approaches to Specialist Languages (pp. 55-77). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Gieroń-Czepczor, E., 2017, Beneath words: The potential of conceptual metaphor and metonymy in opinion journalism. In: Grygiel, M., Rzepecka, M. (red.), Specialist, Communication in Education, Translation and Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Głaz, A., 2017, The Immigrant as “the Other”. Towards Differential Cultural Models. Półrocznik Językoznawcy Tertium (2), pp. 83-97.

Górska E., 2014, Dynamiczne podejście do metafory, „Prace Filologiczne” 64–2, s. 109–122.

Górska E., 2014, The UP/DOWN orientation in language and music, [w:] Brill's Studies in Language, Cognition and Culture 8, The Body in Language. Comparative Studies of Linguistic Embodiment, (red.) B.Matthias, I. Kraska-Szlenk, Leiden: Brill, 177–195.

Górska E., 2014, Why are multimodal metaphors interesting? The perspective of verbo-visual and verbo-musical modalities, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, (red.) M. Kuźniak, A. Libura, M. Szawerna, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 17– 36.

Górska, E., 2017, Text-image relations in cartoons. A case study of image schematic metaphors, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 134, s. 219-228.

Górska, E., 2017, The path schema in verbo-pictorial aphorisms on life. In: P. Łozowski & A. Głaz (Eds.), The Route Sixty-Six: From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday (pp. 219–235). Lublin: Wydawnictwa UMCS.

Grygiel, M., 2016, Affirmation as a DISTANCE relation. [w:] M. Deckert and I. Witczak-Plisiecka (red.) Language and Cognition: Meaning across Contexts. (Series: LINCOM Studies In Pragmatics 28). Muenchen: LINCOM GmbH, 72-87.

Grygiel, M., 2016, Conceptual metaphors structuring the process of ‘business communication’. [w:] P. Bąk and B. Rolek (red.) Wort zum Gebrauch. Wortbedeutung und ihre Eingebundenheit in Diskurse. (Series: Sprachkontraste in Mitteleuropa. Studien zur kontrastiven und angewandten Linguistik; 1). Frankfurt am Main: Peter Lang, 279-294.

Grygiel, M., 2016, “The role of pragmatic inferencing in causing semantic change”. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística 6, 115-130.

Grygiel, M., 2017, Financial management as a specialist language, [w:] Grygiel, M and M. Rzepecka (red.) Specialist Communication in Education, Translation and Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo, s. 81-91.

Grygiel, M., 2017, Keep your head in the clouds and your feet on the ground: The metaphorics of financial management, [w:] Grygiel, M (red.) Cognitive Approaches to Specialist Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 126-149.

Grygiel, M., 2017, Specialist languages and Cognitive Linguistics: A Marriage of convenience or irreconcible opposites?, [w:] Grygiel, M (red.) Cognitive Approaches to Specialist Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2-15.

Grygiel, M., 2017, Wykorzystanie metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach nad językami specjalistycznymi, [w:] Grygiel, M i M. Rzepecka (red.) Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. Rzeszów: Wydawnictwo UR, s. 155-166.

Grygiel, M., M. Rzepecka (red.). 2017, Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 192 pp.

Jurewicz, A., 2018 (red.), Orientaliści kognitywnie. Poznań: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kaczmarek, H., E. Pawlikowska-Adendrych, 2018, Struktura semantyczna pojęcia haus. Analiza w ujęciu kognitywnym, [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H. (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 155-170.

Karczewski, D., 2016, Generyczność w języku i myśleniu. Studium kognitywne. Kraków: Universitas.

Karska, Katarzyna; Prażmo, Ewelina. 2017. “Didactic Potential of Metaphors Used in Medical Discourse.” w Linguistics Beyond And Within 3, 102-116.

Kiełbawska A., 2014, Metaphor, language and gesture, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, (red.) M. Kuźniak, A. Libura, M. Szawerna, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 51– 63.

Kokorniak, Iwona. 2018. Aspectual Modelling of Mental Predicates in English and Polish: A Cognitive Linguistic Perspective. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

Kosecki K., 2014, Ethnic and gender stereotypes in signed languages: a cognitive linguistic view, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, (red.) M. Kuźniak, A. Libura, M. Szawerna, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 37– 50.

Kowalewski, H., 2016, Motivating the Symbolic. Towards a Cognitive Theory of the Linguistic Sign. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Kowalewski, H., 2017, "Disentangling the web of belief. Metatheoretical status and empirical testability of Saussure’s principle of arbitrariness". Travaux des Colloques: Le Cours de Linguistique Général, 1916-2016. L'émergence, le devenir. redakcja Gambarara, Daniele, Reboul, Fabienne. Cercle Ferdinand de Saussure.

Kowalewski, H., 2017, 'Is this road lazy or just incompetent?' Conceptual proximity as a parameter of salience in metonymies". metaphorik.de 27/2017: 41-68.

Kowalewski, H., 2017, Tłumacz zaplątany w sieć, czyli kognitywna analiza wybranych problemów przekładu komiksu. Przekładaniec 34: 108-126

Kowalewski, H., 2018, Heart is for Love: Cognitive Salience and Visual Metonymies in Comics.The Comics Grid: Journal of Comics Scholarship. 8, str. 10. DOI: http://doi.org/10.16995/cg.117

Kowalewski, H., 2018, Review of Michał Szawerna's Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics. A Study in Multimodal Cognitive Linguistics. Anglica Wratislaviensia. LVI, str. 333-337.

Kowalewski, H., 2018, Snakes, leaves, and poisoned arrows. Metaphors of emotions in early Buddhism. [w:] Religion, Language, and the Human Mind. redakcja Chilton, Paul i Monika Kopytowska: 210-228. Nowy Jork: Oxford University Press.

Kowalska-Stasiak, E., 2018, Obrazowanie małżeństwa we współczesnym katolickim dyskursie religijnym (na wybranych przykładach), [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H. (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 135-154

Kuncy-Zając, A., 2017, Depresja w metaforze, metaforyka depresji. A. Górajek, A. Piskorska, K. Foremniak (red.): Acta Philologica 50, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 177-188.

Kuźniak, M., B. Rozwadowska, Szawerna, M., 2016, From Motion to Emotion. Wyd. Lang, Peter GmbH

Kuźniak M., Libura A., Szawerna M. (red.), From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kwapisz-Osadnik, K., 2018, Jest, był, będzie czy byłby? Zagadki czasów i trybów w języku francuskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Langacker, R., 2016, Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures. redakcja Głaz, Adam, Kowalewski, Hubert, Łozowski, Przemysław. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Lewandowska-Tomaszczyk, B., 2018, Kulturowe modele znaczeń emotywnych. [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H. (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 49-78.

Libura, A., D. Bębeniec, H. Kowalewski (red.), 2018, Dociekania kognitywne, Kraków: Universitas.

Libura, A., D., Bębeniec, Kowalewski H., (red.) 2018, Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 223-238.

Marcinkiewicz, J., 2018, Transfer kategorii liczby w akwizycji języka litewskiego – studium konretnych użyć, [w:] Libura, A., D. Bębeniec, Kowalewski H., (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 171-198.

Mierzwińska-Hajnos, A., 2016, Conceptual Blending Revisited: A Case of Paraphrased Literary Text in Contemporary Advertising. In: Lublin Studies in Modern Languages and Literature 40 (1). 81-97.

Mierzwińska-Hajnos, A., 2016, Rats Can’t Swim: How Brandt and Brandt’s Model of Conceptual Integration Operates Behind Selected American Political Cartoons. In: Categorization in Discourse and Grammar (eds. M. Fabiszak, K. Krawczak and K. Rokoszewska). Frankfurt am Main: Peter Lang. 123-142.

Mierzwińska-Hajnos, A., 2017, ‘Fuga deamonum czyli dziurawiec jako amalgamat pojęciowy. Studium kognitywne’. Etnolingwistyka 29. 27-41.

Mierzwińska-Hajnos, A., 2017, ‘Lexical vs Conceptual Blends: How to Reconcile the Two?’ Acta Neophilologica XIX (1). 55-68.

Nalewajko, P., 2018, O dynamiczności struktur pojęciowych. Sceny walki w opowiadaniu Wiedźmin A. Sapkowskiego w oryginale i w przekładzie na język angielski w ujęciu gramatyki kognitywnej Langackera, [w:] Libura, A. D. Bębeniec, Kowalewski H. (red.) Dociekania kognitywne, Universitas, Kraków, s. 199-222.

Nowakowska-Kempna, I., 2016, Podmiot doznający – experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny, [w:] „Język a Kultura”, 3075/25, s. 231–248.

Nowakowska-Kempna, I., 2016, Ziemia. Analiza semantyczna: od łańcucha polisemicznego do modelu sieciowego, [w:] Żywioły w poznaniu. Metodologie z perspektywy językoznawczej i literackiej, (red.) E. Pawlikowska-Asendrych, AJD, Częstochowa, s. 40–70.

Nowakowska-Kempna, I., 2017, PRZYJAŹŃ wśród wartości (Współautor: Sandra Camm), [w:] Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, (red.) J. Mółka, A. Walulik, Kraków, s. 75–88.

Nowakowspa-Kempna, I., 2017, Realizacja pomysłów dziecka wśród strategii stymulacji jego mowy i komunikacji. Uwagi o pedagogice kognitywistycznej (Współautor: Sandra Camm), [w:] Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej, (red.) E. Skorek, Zielona Góra, s. 161–176.

Pawłowicz E., 2014, Swan neck and goose rump: Metaphor and metonymy in specialized English and Polish equestrian vocabulary, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, (red.) M. Kuźniak, A. Libura, M. Szawerna, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 65– 78.

Pęzik, P., M. Deckert. 2016. Time-discretising adverbials: distributional evidence of conceptualisation patterns, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Conceptualizations of Time, John Benjamins: Amsterdam/Filadelfia, 295–316.

Popek-Bernat, K., 2017, Aksjologiczna (nie)stabilność orientacji W/DO (WEWNĄTRZ)-OD (NA ZEWNĄTRZ). Acta Neophilologica, XIX (1): 17-31, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Popowicz, J., 2018, RADOŚĆ we współczesnym języku hiszpańskim i polskim. Kraków: Universitas.

Prażmo, Ewelina. 2014. “The Subjunctive. A Cognitive Perspective.” w Face to face, page to page: PASE papers in literature, language and culture (red. Dorota Babilas, Agnieszka Piskorska i Paweł Rutkowski). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 467-477.

Prażmo, Ewelina. 2015. “Semantic Ductility” w Concepts and Structures ‒ Studies in Semantics and Morphology (red. Anna Malicka-Kleparska, Maria Bloch-Trojnar and Karolina Drabikowska). Lublin: Wydawnictwo KUL, 153-169.

Prażmo, Ewelina. 2016. “Unprecedented uses of the English present progressive.” w Visions and Revisions. Studies in Theoretical and Applied Linguistics, Łódź Studies in Language, Vol. 44 (red. Przemyslaw Łozowski i Katarzyna Stadnik). Frankfurt am Mein-New York: Peter Lang, 169-178.

Prażmo, Ewelina. 2017. “Deliberately misleading or unintentionally ambiguous? A cognitive linguistic view on defective codes of memory.” w Pragmatics and Cognition, tom 24, nr 3, 346-372.

Prażmo, Ewelina. 2017. “The appeal of -ing in the creation of anglicised forms in Polish and other languages. A cognitive perspective.” w Form, Meaning and Function in Theoretical and Applied Linguistics (red. Karolina Drabikowska, Marietta Izdebska i Anna Prażmowska). Cambridge Scholars Publishing, 41-58

Prażmo, Ewelina. 2018. “The modal potential in the English Present Progressive.” w Brno Studies in English, tom 44, nr 1, 43-62.

Prażmo, Ewelina. 2018. “Twitterati in the Twitterverse: A cognitive linguistics account of hashtags on Twitter.” w New Insights into the Language and Cognition Interface. (red. Rafał Augustyn i Agnieszka Mierzwińska-Hajnos). Cambridge Scholars Publishing, 118-136.

Prażmo, Ewelina. 2019. “Leftie snowflakes and other metaphtonymies in the British political discourse.” w Journal of Language and Politics 18:3, 371-392.

Prażmo, Ewelina. 2019. “The post-fact world in a post-truth era. The productivity and emergent meanings of the prefix post- in contemporary English.” English Language and Linguistics, online.

Rewiś-Łętkowska A., 2014, Conceptualizations of fear in English and Polish, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, (red.) M. Kuźniak, A. Libura, M. Szawerna, Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 79– 91.

Rybarczyk M., 2009, Finally: implicit expression of an attitude. A cognitive grammar analysis, [w:] New Pathways in Linguistics, (red.) S. Puppel, M.Bogusławska-Tafelska, Olsztyn: Instytut Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 287-305.

Rybarczyk M., 2011, My sister vs. your daughter. Perspective changes and their implicit impact on communication, „Anglica” 20, s. 121-136.

Rybarczyk M., 2015, Demonstratives and Possessives with Attitude: An Intersubjectively-Oriented Empirical Study. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Staniewski, P., 2016, Das Unantastbare beschreiben. Gerüche und ihre Versprachlichung im Deutschen und Polnischen. (= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik, (red.) Sambor Grucza / Lech Kolago, tom 25.). Frankfurt/M: PeterLang, 335 s.

Staniewski, P., 2016, Hör- und Geruchswahrnehmungen im Deutschen und Polnischen – ein sprachlicher Vergleich und dessen theoretisch-methodologische Implikationen. W: Błachut, Edyta / Gołębiowski, Adam (red.): Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis. Wrocław/Dresden: ATUT/Neisse Verlag, s. 181 – 200.

Staniewski, P., 2016, Kognitive Semantik – ein methodologisch-theoretischer Grundriss. W: Błachut, Edyta / Gołębiowski, Adam (red.): Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis. Wrocław/Dresden: ATUT/Neisse Verlag. S. 229 – 246.

Staniewski, P., 2017.Geschmack und smak – sprachliche Aspekte der gustatorischen Wahrnehmung im Deutschen und Polnichen. W: Beiträge zur Fremdsprachvermittlung, Sonderheft 25.

Staniewski, P., 2017, Konceptualizacja wrażeń słuchowych w języku polskim, Studia Lingustica 36, s. 111 – 133.

Szawerna, M., 2017, Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Taraszka-Dróżdż, B., 2016, „La dimension axiologique des extensions sémantiques de clair et de sombre”, Neophilologica 28, 256-272.

Taraszka-Dróżdż, B., 2016, „Lexical and grammatical dimensions of metaphor – a Cognitive Grammar perspective” w: G. Drożdż (red.) Studies in Lexicogrammar: Theory and Applications, Human Cognitive Processing, 54. Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing, 175-192.

Taraszka-Dróżdż, B., 2016, „Patrons d’extension métaphorique et leur potentiel didactique”, Linguistica Silesiana 37, 301-317

Taraszka-Dróżdż, B., 2016, Zmysłowe wymiary dźwięku w terminologii muzycznej [w:] G. Gwóźdź, P. Mamet (red.) Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 171-187.

Taraszka-Dróżdż, B., 2018, Extension sémantique de l’unité lexicale dans la perspective de la grammaire cognitive – cas du corps des instruments de musique, Linguistica Silesiana 39, 237-248.

Taraszka-Dróżdż, B., 2018, Rozszerzenia semantyczne nazw dźwięków wydawanych przez istotę żywą w opisie muzycznych wrażeń słuchowych, Acta Neophilologica, XIX (1), 43-54.

Waszakowa, K., 2017, Kognitywno-komunikacyjne aspekty słowotwórstwa. Wybrane zagadnienia opisu derywacji w języku polskim.Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 230.

Woźny, J., 2016, Force dynamics of intensive and intransitive complementation of the verb "to go". Studia Neofilologiczne 12: 59-76.

Woźny, J., 2016, Towards experientially-based classification of motion situations. Studies in Lexicogrammar. Amsterdam: John Benjamins: 211-228

Woźny, J., 2018, How We Understand Mathematics. Conceptual Integration in the Language of Mathematical Description. Wyd. Springer

Zawisławska, M., 2017, Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, (red.) D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin, 971- 986.

Żyśko, K., 2017, Analysability/Compositionality Parameter of Wordplay. Roczniki Humanistyczne, numer LXV/2017, zeszyt 11 Anglica

Żyśko, K., 2017, A cognitive linguistics account of wordplay. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.