In English
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Zarząd

Przewodnicząca
prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Kosecki
Uniwersytet Łódzki

Skarbnik
dr hab. Iwona Kokorniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Sekretarz
dr Daniel Karczewski
Uniwersytet w Białymstoku

Członek Zarządu, webmaster
dr Hubert Kowalewski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rada naukowa

Przewodniczący
prof. UR dr hab. Marcin Grygiel
Uniwersytet Rzeszowski

Zastępca
dr hab. Michał Szwerna
Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz
dr Marta Falkowska
Uniwersytet Warszawski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący
prof. dr hab. Mikołaj Deckert
Uniwersytet Łódzki

Członek Komisji rewizyjnej
prof. dr hab. Grzegorz Drożdż
Uniwersytet Śląski

Poprzedni zarząd

Przewodnicząca: Prof. UWr dr hab. Agnieszka Libura, UWr
Wiceprzewodnicząca: Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, WA, UAM
Skarbnik: dr Jacek Woźny, UWr
Sekretarz: dr hab. Michał Szawerna, UWr
Członek Zarządu: dr hab. Adam Głaz, UMCS

Jak wstąpić do Towarzystwa

Aby wstąpić do PTJK, wypełnij nasz krótki kwestionariusz, a następnie opłać składkę członkowską. Fundusze ze składek przeznaczone są na organizację konferencji, wydawanie LAMiCUSa i dofinansowanie wydania nagrodzonego doktoratu.

Jak opłacić składkę członkowską

Wysokość składki to 80 zł/rok dla osób ze stopniem doktorskim lub wyższym i 50 zł/rok w pozostałych przypadkach.

Dane do wpłaty

Konto bankowe:
mBank 60 1140 2004 0000 3102 7940 7055
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, ul. Grunwaldzka 6/pok. 159, 60-780 Poznań
Tytuł wpłaty: składka członkowska za rok XXXX, imię i nazwisko

Dokumenty

Logo PTJK

Logo PTJK zostało zaprojektowane przez Justynę Kieruzalską z uho.studio. Osoby, które chcą wykorzystać logo w projektach związanych z Towarzystwem proszone są o kontakt z Zarządem.