In English
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Zarząd

Przewodniczący
prof. UR dr hab. Marcin Grygiel
Uniwersytet Rzeszowski

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Mikołaj Deckert
Uniwersytet Łódzki

Skarbnik
dr Marcin Kudła
Uniwersytet Rzeszowski

Sekretarz
dr Justyna Wawrzyniuk
Uniwersytet w Białymstoku

Członek Zarządu
dr Daniel Karczewski
Uniwersytet w Białymstoku

Rada naukowa

Przewodniczący
prof. dr hab. Grzegorz Drożdż
Uniwersytet Ślaski

Zastępca
dr Marta Falkowska
Uniwersytet Warszawski

Sekretarz
dr hab. Michał Szawerna
Uniwersytet Wrocławski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący
prof. UR dr hab. Robert Kiełtyka
Uniwersytet Rzeszowski

Członek Komisji rewizyjnej
dr Magdalena Zyga
Uniwersytet Szczeciński

Jak wstąpić do Towarzystwa

Aby wstąpić do PTJK, wypełnij nasz krótki kwestionariusz, a następnie opłać składkę członkowską. Fundusze ze składek przeznaczone są na organizację konferencji, wydawanie LAMiCUSa i dofinansowanie wydania nagrodzonego doktoratu.

Jak opłacić składkę członkowską

Wysokość składki to 100 zł/rok dla osób ze stopniem doktorskim lub wyższym i 50 zł/rok w pozostałych przypadkach.

Dane do wpłaty

Konto bankowe:
mBank 60 1140 2004 0000 3102 7940 7055
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Al. mjr. W. Kopisto 2B, pok. 112, 35- 315 Rzeszów
Tytuł wpłaty: składka członkowska za rok XXXX, imię i nazwisko

Dokumenty

Logo PTJK

Logo PTJK zostało zaprojektowane przez Justynę Kieruzalską z uho.studio. Osoby, które chcą wykorzystać logo w projektach związanych z Towarzystwem proszone są o kontakt z Zarządem.