In English
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Wiadomości

8 maja 2019 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Ronaldowi W. Langackerowi – twórcy Gramatyki Kognitywnego i jednego z prekursorów językoznawstwa kognitywnego. Doktorat honoris causa dla prof. Ronalda Langackera

* * *

Od 23 do 27 października 2016 roku gościł we Wrocławiu Profesor Mark Turner, współtwórca teorii integracji pojęciowej. Profesor Turner przeprowadził otwarte wykłady i warsztaty adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych. Tematyka wykładów obejmowała między innymi pochodzenie pojęć, wzorce myślenia metaforycznego i metonimicznego i komunikację multimodalną. Mark Turner we Wrocławiu